Smještaj u Hrvatskoj » Planina Mosor
Mosor je planina u Dalmaciji. Proteže se uz more, na potezu od Splita do Omiša. Današnji naziv je, prema nekim tumačenjima, od fra. mons d'or = zlatna planina.

Najviši vrh je Veliki Kabal (1339 m), a jedan od posjećenijih vrhova je Vickov stup (1325 m). Na vrhu Sveti Jure (1319 m) nalazi se istoimena rimokatolička kapelica.

Biljni svijet Mosora dijeli se u nekoliko pojaseva. Na podnožju nalazimo mediteranske kulture i zimzelenu vegetaciju (zelenika, trslja, žuka, mirta, smrika, businj). Do visine 1000 m prostire se pojas bijeli graba, u kojem rastu i hrast medunac, crni jasen, maklen, rašeljka, smrdljika i drijen. Najviši je pojas bijeloga graba, koji seže do vrhova Mosora, a sadrži i bijeli jasen, tisu, gorski javor, mušmulicu, mokljavi likovac, planinski brijest. Biljni plast je kržljav, a u višim predjelima vide se tek ostaci šuma. Svojim mirisom goletima posebnu čar daju kadulja, smilje i pelin.

Životinjski svijet na Mosoru je raznolik. Nekoliko neočekivanih pronalazaka je nađeno na Mosoru, kao što su čovječja ribica (Proteus anguinus), koja je pronađena 1979. godine u Đuderinoj jami kod Dugopolja, te endemska mosorska gušterica (Lacerta mosorensis) koja živi na višim predjelima.

(izvor: wikipedia.org)

Planina MosorPlanina Mosor
Planina MosorPlanina Mosor
Fotografije korisnika
Stare Selo pod horským masivem Mosor
Stare Selo pod horským masivem Mosor
Stare Selo pod horským masivem Mosor